dimecres, 27 d’octubre de 2010

Un record per... Joan Solà i Cortassa.

Joan Solà i Cortassa, filòleg i lingüista, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'any passat, ha mort avui, als 70 anys, víctima d'un càncer. Vice-president de l'Institut d'Estudis Catalans, autor d'una quarantena de llibres sobre sintaxi, història de la llengua, lèxic, puntuació, tipografia, bibliografia i altres matèries de lingüística i sociolingüística, ha dedicat tota la seva vida i la seva carrera acadèmica a l'estudi i divulgació de la llengua catalana.
A la Biblioteca hi podeu trobar part d'aquesta extensa obra: Joan Solà i Cortassa.