divendres, 3 de juny de 2011

Us recomanem... libres.

Dedeu, Alba. Gats al parc. Barcelona: Proa, 2011
Una dona solitària que recull gats abandonats, una jove marroquina que viu entre la realitat i la fantasia, una família reunida entorn d’una taula parada per Nadal, una octogenària que passa uns dies en un balneari, una carnissera que es resisteix a la monotonia de la feina, una noia amb un passat turmentador, un universitari amb massa bona opinió de si mateix i un maniquí que vol veure el mar.
Aquests són els personatges que la jove autora Alba Dedeu posa en joc en la seva primera obra Gats al parc. Un recull de contes amb el qual l’escriptora va guanyar el passat 2010 el Premi Mercè Rodoreda de contes.