dijous, 14 de març de 2013

La importància de les vacunacions.

Les vacunes són una mesura preventiva essencial per fer front a les malalties infeccioses.
 
El sistema sanitari públic proporciona les vacunes essencials per a la infància i per a les persones adultes. Totes les vacunes incloses en el calendari de vacunacions sistemàtiques són gratuïtes i recomanades pel sistema sanitari.
Contràriament als beneficis elevats que s´obtenen quan la proporció de persones vacunades és alta, quan la vacunació manca o disminueix, comporta que reapareguin casos de malaltia que s'haurien pogut evitar. N'és un exemple clar la situació actual del xarampió a Europa ja que, malgrat que es disposa d'una vacuna d'eficàcia molt elevada contra aquesta malaltia, en alguns països la proporció de població vacunada ha disminuït; això ha propiciat que se'n produïssin brots importants.
Per disposar de bona informació i sempre que es plantegin dubtes, es pot consultar als professionals de pediatria, de medicina de família o d'infermeria del centre d'atenció primària.

Més informació
També:
Xerrada que forma part del cicle de conferències de salut infantil i juvenil per a pares i educadors de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona: