dijous, 21 de març de 2013

Poesia Infantil i Juvenil: Només la veu: un poema multilíngüe en el Dia Mundi...

Il·lustracions de Carlotta Castelnovi.
Avui, Dia de la Poesia, us volem recomanar la visita a un blog que ha rebut el reconèixement del Ministeri d'Educació per fomentar la lectura i la poesia!
Hi trobareu una mica de tot:
Poemes infantils, embarbussaments, endevinalles, cançons infantils, llibres i editorials de poesia infantil i juvenil, activitats sobre poesia infantil i juvenil a l'aula i a la família, webs de poesia infantil, poetes infantils ...

Poesia Infantil i Juvenil: Només la veu: un poema multilíngüe en el Dia Mundi...: La poeta Zoraida Burgo s ha estat enguany l'escollida per crear el poema que ha de ser l'eix central del Dia Mundial de la Poesia...