dilluns, 21 de desembre de 2015

Cançons de Nadal. Recollides a l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya.

Cançons de Nadal. Recollides a l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya a cura de Ramon Vilar i Herms i Pilar López i Arcos.


Les cançons de Nadal que es presenten en aquest llibre són una molt petita mostra de la tasca realitzada en les 66 missions de recerca que es dugueren a terme dins el gran projecte que fou l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya (1922-1936).
Seguint dos dels objectius de l'ideari traçat per l'OCPC, el llibre pretén: d'una banda, donar a conèixer a la societat actual un patrimoni que li pot ser desconegut i que en alguns casos, s'ha pogut esvanir del fenomen de la transmissió oral; i de l'altra, oferir un estudi etnomusològic i etnolingüístic per als interessats en aquestes disciplines.
Aquest és el primer volum d'una col·lecció que aspirar a tractar diverses temàtiques presents en les nostres cançons i música tradicional, recollides a l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya.
Text extret de la contraportada del llibre.