dissabte, 15 d’abril de 2017

Us recomanem.... Llibres. Arquitectura. Any Josep Puig i Cadafalch.

Descobrint les novetats...
L'Arquitectura romànica a Catalunya de J. Puig i Cadafalch. Dins la Col·lecció: Petits grans clàssics de la història de Catalunya.

L’any 2017, és l'Any Josep Puig i Cadafalch. Es commemora el 150è aniversari del seu naixement i els 100 anys com a president de la Mancomunitat de Catalunya.
Per això us proposem fer un tast de la seva obra.

Tot Puig i Cadafalch en 48 pàgines d'un format de butxaca!
Això és el que representava el 1920 aquesta síntesi d'un pensament que Puig havia anat madurant amb l'experiència acumulada en la feina de camp i els coneixements del que es feia a l'estranger. El romànic català geogràficament ampliat a tota l'entitat històrica, amb els territoris del nord dels Pirineus i adreçat a un públic ampli era sinònim de nació: "L'estudi de l'infantament de l'arquitectura romànica té per a nosaltres,pobles de l'Europa d'Occident, un interès fonamental, perquè és l'art engendrat per primera vegada per nosaltres, os de nostres ossos i sang de nostra sang".
Un text clar i innovador, fruit del convenciment noucentista impulsat per la Mancomunitat de traduir el progrés dels estudis especialitzats en pedagogia planera. Una divisió clara en períodes que porta tots els matisos de l'arquitectura romànica cap a una classificació cronològica amb mirada temàtica. Amb aquesta obra, Puig situava el romànic català en l'òrbita europea, depassant fronteres de Catalunya: Catalunya connectada per terra amb el Llenguadoc i per mar amb la Provença i Itàlia, hauria acomplert un paper preponderant en la formació de l'arquitectura romànica; l'art romànic era per a Puig "un gran fet social". Xavier Barral. Institut d'Estudis Catalans.
Text extret de la contraportada del llibre.