dimecres, 5 de juliol de 2017

Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

Si us voleu preparar l'Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) i així certificar les vostres competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració, a la biblioteca disposem dels manuals actualitzats.

Acreditació de competències en TIC. Nivell 2 - mitjà.


Llibre escrit en català. Actualitzat als canvis de la Generalitat.
Aquest llibre està pensat per tal que qualsevol usuari prepari pas a pas el temari que inclouen les convocatòries de proves per l'acreditació de competències en TIC (ACTIC), nivell 2 - mitjà.
És un llibre complet amb les vuit competències explicades de forma totalment pràctica.
Adreçat a centres de formació i acadèmies autodidactes.

Índex oficial de competències:
C1 Cultura, participació i civisme digital.
C2 Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu. 
C3 Navegació, cerca i comunicació en el món digital.
C4 Tractament de la informació escrita.
C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6 Tractament de la informació numèrica. 
C7 Tractament de les dades.
C8 Presentació de continguts.

Acreditació de competències en TIC. Nivell 3 - avançat.
Llibre escrit en català, actualitzat als canvis de la Generalitat.
Preparat perquè qualsevol usuari que en segueixi les instruccions acabi amb un excel·lent domini del contingut i asseguri una bona preparació per aconseguir l'aprovat de l'examen corresponent al certificat de nivell 3, avançat.
Adreçat a centres de formació i alumnes autodidactes.

Índex oficial de competències:
C4. Tractament de la informació escrita.
C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6. Tractament de la informació numèrica.
C7. Tractament de dades.
C8. Presentació de continguts.També disposem d'Acreditació de competències en TIC. Nivell 1 - bàsic.