dimarts, 10 de maig de 2016

Us recomanem... Llibres. Ramon Llull.

Descobrint les novetats...
Contes i exemples de Ramon Llull; 
introducció i selecció a cura de Gabriel Ensenyat Pujol.

L’exemplum és un relat breu que té com a objectiu il·lustrar respecte de la qüestió tractada. Ramon Llull, malgrat que quan fa literatura té unes intencionalitats extraliteràries (exposar i divulgar el seu pensament i el seu sistema artístic), utilitza molts dels recursos literaris a l’abast, un dels quals era l’exemplum. Però, en aquest cas, no es tracta d’un simple exercici literari sinó d’una eina per fer més atractiu el relat i apuntalar-ne la trama argumental. Per això, els aspectes que tracta són variats i amens, tal com podem veure en la selecció que presentam. Els temes van des de relats polítics i socials, el saber i la ciència, l’amor mundà i la dona, la vida quotidiana, etc., fins als que tenen Llull mateix com a protagonista. En definitiva, el que pretenem posar a l’abast a través del present recull és una mostra de l’exemple com a procediment expositiu en mans del beat.
Text extret de la contraportada del llibre