dijous, 25 de novembre de 2010

25 de novembre: Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.

El 1999 l'Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 25 de novembre com el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.
Les Nacions Unides defineixen la violència contra les dones com qualsevol acte de violència de genere que pugui tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual, o psicològic per la dona, així com les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitraria de la llibertat, tant si es produeix a la vida pública com a la privada.
Consulteu el fons sobre aquesta temàtica a la nostra Biblioteca: Violència de genere.